Pomiary w fotowoltaice

Wszystkie urządzenia czy to elektryczne czy też mechaniczne ulegają awariom. Niekiedy są to błahe uszkodzenia nie powodujące większych konsekwencji, a nieraz poważne defekty, które mogą doprowadzić do zniszczenia urządzenia i wyrządzenia szkód.
Nie inaczej jest w fotowoltaice (PV). Tu również awaria może doprowadzić do np. ograniczenia mocy produkowanej energii, a w skrajnych przypadkach do zagrożenia dla osób eksploatujących elektrownię.

Ogólnie wiadomo, że lepiej zabiegać zapobiegać niż leczyć.
Aby zapobiec stanom awaryjnym czy też szybko diagnozować przyczyny awarii należy stosować badania instalacji PV.
Badanie takie sprowadza się do przeprowadzenia szeregu pomiarów, których celem jest zmierzenie określonych wielkości fizycznych i na podstawie zebranych dachy przeanalizowanie stanu instalacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że elektrownie fotowoltaiczne to dość skomplikowane urządzenia w których mamy do czynienia z prądem przemiennym jak i prądem stałym,
a ich montaż mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia, pomiary instalacji PV należy powierzyć fachowcom.
Również interpretacja wyników takich pomiarów laikowi sprawi nie małe problemy.

Osoby wykonujące pomiary elektryczne muszą posiadać odpowiedni sprzęt.

Na rynku dostępne są już urządzenia pomiarowe, do rejestracji i analizy parametrów działania systemów PV zarówno jedno-, jak i trójfazowych. Jednym z takich urządzeń wykorzystywanych w firmie SunVolt jest miernik instalacji fotowoltaicznych MI 3108 EurotestPV.

MI 3108 EurotestPV to połączenie wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i testera instalacji fotowoltaicznych. Wykonuje kompletne pomiary instalacji zgodnie
z wytycznymi normy PN-EN 61557. Pozwala na testowanie instalacji zarówno po stronie AC (zgodnie z PN-HD 60364-6) jak i po stronie DC (zgodnie z PN-EN 62446). Przyrząd umożliwia m.in. tworzenie charakterystyk I - U, przeliczanie parametrów do wartości STC (standardowe warunki testowania) oraz pomiar mocy po stronach AC i DC falownika/inwertera (1-fazowo lub opcjonalnie 3-fazowo). Został zaprojektowany do pomiarów instalacji fotowoltaicznych o maksymalnych parametrach 1000V / 15 A DC. Aby znacznie zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika MI 3108 EurotestPV dostarczany jest z sondą bezpieczeństwa, która za każdym razem zapewnia bezpieczne odłączenie przyrządu od instalacji.

Dzięki zastosowaniu miernika MI 3108 EurotestPV można zauważyć takie nieprawidłowości jak:
– nieskuteczność w działaniu uziemienia ochronnego, co może spowodować porażenie prądem lub pożar instalacji,
– przerwy w pracy falownika na skutek np. zwarć w zużytych kablach podziemnych lub naziemnych,
– wykrycie uszkodzeń modułów fotowoltaicznych spowodowanych różnymi czynnikami takimi jak; zanieczyszczenie modułów, uszkodzenie technologiczne, uszkodzenia mechaniczne spowodowane na przykład przez grad,
– obniżenie wydajności pracy instalacji, spowodowanej np. uszkodzeniami modułów, co z kolei wpływa negatywnie na stopę zwrotu z inwestycji.

- zagrożenie pożarem na skutek uszkodzeń niektórych elementów instalacji takich jak  chociażby izolacja, występowanie tzw. hot-spotów na ogniwach fotowoltaicznych albo niewłaściwe dopasowanie modułów w stringu.

Firma SunVolt świadczy usługi wykonywania pomiarów również na instalacjach fotowoltaicznych już działających, wykonanych także przez innych wykonawców.