Mój Prąd 4.0

15 kwietnia 2022 br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomia kolejny, czwarty nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska celem programu jest kreowanie mechanizmu, który będzie stymulować wzrost autkonsumpcji energii elektrycznej wyprodukowanej w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych (PV). Dzięki takiej polityce wspierania źródeł fotowoltaicznych rząd chce zapewnić stabilność pracy sieci elektroenergetycznej.

NFOŚiGW przeprowadził jak dotąd trzy nabory w ramach programu Mój Prąd. Dotychczas budżet programu wyniósł ponad 1,8 mld zł, a w ramach trzech edycji wpłynęło aż 444 tys. wniosków.

Wsparcie finansowe w ramach programu Mój Prąd 4.0 dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, lecz także ładowarek do samochodów elektrycznych, magazynów energii i ciepła, których rolą jest  właśnie zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej wyprodukowanej z PV. Dotację uzyskać będzie można również na zintegrowane z urządzeniami wytwórczymi inteligentne systemy zarządzania energią. Kwota maksymalna jaką może uzyskać wnioskodawca w ramach dofinansowania na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet 20500 złotych. Co ważne o dotacje w ramach czwartej edycji programu ubiegać będą mogli się również wnioskodawcy, którzy wybudowali swoje instalacje po ogłoszeniu pierwszej edycji programu Mój Prąd, ale dotychczas nie złożyli wniosku o dofinansowanie. Niestety jednym z warunków otrzymania przez nich dotacji jest zmiana systemu rozliczania z systemu opustów na nowy który obowiązuje od 1 kwietnia br.

Tegoż to dnia weszło w życie nowe rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo wg ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net-billing. Dotyczy ono wyłącznie prosumentów, którzy znajdą się w systemie od 1 kwietnia br.

Nabór wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przez Portal Beneficjenta. Wnioski złożone w formie papierowej będą odrzucane.

Edycja czwarta programu Mój Prąd tak jak i poprzednie edycje adresowana jest jedynie do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna rozliczana będzie w ramach nowego systemu rozliczeń net-billing. Kolejna odsłona programu realizowana będzie do 2023 r., a jego budżet określono na kwotę 350 mln zł.