Mój Prąd 4.0 - dotacje w nowej odsłonie. Co można zyskać?

Ruszyła czwarta odsłona rządowego programu Mój Prąd. Jego zadaniem jest usamodzielnienie i uniezależnienie prosumentów od energii pobieranej z sieci. Rozwiązanie wspiera autokonsumpcję, a maksymalne dofinansowanie może sięgnąć 20,5 tys. złotych. 

Czwarta edycja programu Mój Prąd przeznaczona jest wyłącznie dla osób rozliczających się w nowym systemie - net-billingu. W związku z tym, osoby, które aktualnie rozliczają się w systemie opustów i chciałyby wnioskować o dotację, muszą zmienić system rozliczeniowy i przejść na net-billing.

W ramach programu Mój Prąd 4.0 można otrzymać dofinansowanie w następujących kategoriach:

·    zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW

·  zakup i montaż magazynu ciepła, jako który kwalifikują się: zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem

·    magazyny energii elektrycznej

· systemy zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zainstalowania magazynu energii elektrycznej lub ciepła).

Na inwestycję w samodzielną mikroinstalację fotowoltaiczną można otrzymać 4 tys. zł. Jeśli jednak inwestycja oprócz instalacji fotowoltaicznej będzie zawierała dodatkowe elementy wymienione powyżej, to będzie można na nią otrzymać już nie 4 a 5 tys. zł. Dofinansowanie do magazynu ciepła może wynieść do 5 tys. zł, dofinansowanie do magazynu energii do 7,5 tys. zł, a do systemu zarządzania energią do 3 tys. zł. Intensywność dofinansowania dla każdego z elementów nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Łączna kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 20,5 tys. zł.

Program potrwa od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r., chyba że wyczerpie się dostępna pula środków finansowych. NFOŚiGW dopuszcza również możliwość przedłużenia naboru.

Dofinansowaniu w programie Mój Prąd 4.0 podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i systemy zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r. Przewidywany termin na rozpatrzenie wniosku to 90 dni liczonych od dnia jego prawidłowego złożenia. Warto wiedzieć, że jeśli wniosek zostanie złożony niepoprawnie, istnieje możliwość złożenia jego korekty w terminie do 10 dni roboczych od wysłania wezwania przez Fundusz.

Wnioski do programu Mój Prąd 4.0 można składać jedynie w formie elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Aby złożyć wniosek, należy wcześniej utworzyć konto w GWD w sposób tradycyjny lub poprzez Węzeł Krajowy. Warto pamiętać, że do założenia konta w GWD niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód.

Więcej informacji o programie Mój Prąd 4.0 można znaleźć w stronie: https://corab.pl/aktualnosci-v1