Odlicz fotowoltaikę od podstawy podatku.

Ceny energii elektrycznej w gospodarstwach domowych to temat który w ostatnim czasie często przewija się nie tylko w tytułach prasowych ale również w naszych rozmowach ze znajomymi czy rodziną. Wiemy już, że podwyżki cen energii elektrycznej są nieuniknione, a ich skala może przekroczyć 30%. Jest jednak sposób na uniknięcie płacenia tak wysokich rachunków, a nawet na cieszenie się darmową energią. Wystarczy zamontować instalację fotowoltaiczną.

Potencjalni Klienci firmy SunVolt bardzo często wyrażają obawę o wysoki koszt montażu takiej instalacji. Zmiany w prawie podatkowym, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, pozwalają jednak na zmniejszenie tych kosztów, co skutkuje jeszcze szybszym okresem zwrotu z inwestycji, który może wynieść teraz nawet 6 lat.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia 2019 roku osoby fizyczne będą mogły odliczyć wydatki poniesione na kompletną elektrownie fotowoltaiczną wraz z jej montażem od podstawy podatku dochodowego. Odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie mogła  podlegać odliczeniu w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek ten może zostać odliczony zarówno gdy rozliczamy się według skali podatkowej przy stawce 18% i 32% jak i przy podatku liniowym czy  ryczałcie.

Rozporządzenie zwane popularnie ulgą termomodernizacyjną pozwala również odliczyć koszt termomodernizacji budynku w skład której wchodzą materiały budowlane, wymiana źródła ogrzewania (wymianę pieca, montaż pompy ciepła) oraz koszty usług związanych z uruchomieniem urządzeń i wykonaniem prac termomodernizacyjnych budynku.

Jak to wygląda w praktyce.

Załóżmy, że Pani Anna będąca klientką firmy SunVolt, zainwestowała w instalację fotowoltaiczną której całkowity koszt wyniósł 30 000 zł. Korzystając z ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć od podstawy podatku całą tę kwotę, co pozwoli zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 5 400 zł (18% z 30 000 zł).

Przy montażu dużej instalacji fotowoltaicznej, jaką zakupił pan Andrzej, także kontrahent firmy SunVolt, której cena wyniosła 65 000 zł, można skorzystać z uli podatkowej. W takim przypadku podstawa opodatkowania zmniejszy się o kwotę 9540 zł, tj. o 18 % z 53 000 zł (maksymalna kwota do odliczenia). Jeżeli kwota podatku jest niższa od kwoty ulgi, Panu Andrzej będzie mógł ją również odliczyć w kolejnych latach.