Mój Prąd 3.0

Nabór do programu „Mój Prąd 3.0” wystartuje 1 lipca 2021 roku poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co ważne do programu zostaną zakwalifikowane instalacje fotowoltaiczne zrealizowane po 31 stycznia 2020 roku (decyduje data poniesienia kosztu za instalację). Oznacza to, że osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji z nowej puli programu nie muszą czekać z montażem instalacji i mogą  bez obaw o jej utratę realizować inwestycje w fotowoltaikę.

– Program będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru, ale po 31 stycznia 2020 r., będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie – informuje Donata Bieniecka-Popardowska z Narodowego Funduszu.

Warunki programu „Mój Prąd 3.0”:

* rozpoczęcie nowego naboru planowane jest na 01.07.2021 planowo potrwa on do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków,

* koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.,

* finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego),

* przedział mocy instalacji 2-10 kW,

* dotacje mają objąć instalacje PV i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej,

* dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,

* Mój Prąd, a ulga termomodernizacyjna – otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania za 2021 r., w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, trwają przygotowania związane ze uszczegółowieniem zasad nowej edycji programu priorytetowego „Mój Prąd”, w tym także określenie przewidywanej wysokości dofinansowania. Z zapowiedzi wynika, że trzecia edycja programu Mój Prąd będzie znacznie bardziej rozbudowa. Planowane wsparcie miałoby obejmować dodatkowo magazyny energii czy przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych.