Kolejne rekordy małych elektrowni prosumenckich

Kilka dni temu opublikowano najnowsze danie dotyczące rozwoju alternatywnych źródeł energii 

w Polsce. Dane zebrane zostały od największych Operatorów Sieci  Dystrybucyjnej (OSD), a obrazują stan na koniec III kwartału 2017 r.

Z informacji portalu gramwzielone.pl wynika, że tylko w tym kwartale zeszłego roku przybyło 3898 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy ok. 22,66 MW. Dane te w zestawieniu z wcześniejszym kwartałem oraz porównywalnym okresem 2016 roku potwierdzają utrzymanie się wzrostowego trendu ilości instalacji prosumenckich.

W II kwartale obszar obsługiwany przez Tauron Dystrybucja był liderem rozwoju OZE z wynikiem ok. 1,17 tys. instalacji, na drugim miejscu jest PGE Dystrybucja, która przyłączyła ok. 900 źródeł, kolejne miejsca zajmują Energa Operator i Enea Operator. W III kw. PGE oraz Tauron przyłączyli po ok. 1,3 tys. mikroinstalacji o mocy odpowiednio 7,45 MW oraz 7,1 MW.

Z danych wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2017 r., najwięksi operatorzy OSD  przyłączyli
w Polsce około 9,12 tys. prosumentów, a łączna moc posiadanych przez nich mikroinstalacji wynosi 59,1 MW.

Oznacza to, że na koniec trzeciego kwartału 2017 r. łączna liczba instalacji prosumenckich w Polsce
o mocy do 40 kW, wynosiła blisko 28,5 tys. szt., a potencjał należących do tych instalacji wynosił ok. 182,5 MW.

Warto dodać, że powyższe wyniki niemalże całkowicie stanowią odzwierciedlenie potencjału instalacji fotowoltaicznych. 

Dane z portalu: gramwzielone.pl