Fotowoltaika 2020 - 2021

Rok 2020 był trudnym rokiem dla wielu branż. Pomimo problemów rynek fotowoltaiki nie został zahamowany, a prognozy na rok 2021 przewidują dalszy szybki wzrost liczby nowych instalacji fotowoltaicznych.

Początek roku 2020 to wybuch pandemi Covid-19. W konsekwencji na kilka tygodni zamknięto wiele azjatyckich fabryk, które zajmowały się produkcją komponentów do fotowoltaiki. Braki modułów i falowników doprowadziły do lekkiego wzrostu cen oraz przyhamowania realizacji inwestycji. Na szczęście jednak już na początku kwietnia sytuacja się unormowała, a rynek się uspokoił. Wrzesień przyniósł wzrost mocy zainstalowanej z energii słonecznej o 166% w porównaniu z 2019 r. Niewątpliwie trend rozwojowy utrzyma się również w bieżącym roku, głównie dzięki mikroinstalacjom. Zakłada się, że rok 2021 zamknie się mocą 7 GW generowaną z fotowoltaiki.

Bariery nie ubywa.

Rok 2020 to także rok istotnych zmian w prawie dotyczącym energii słonecznej. Nowelizacja prawa budowlanego nałożyła obowiązek przygotowania i uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. To nie tylko utrudniło i wydłużyło proces realizacji ale również podniosło koszty dla klienta końcowego. Jednak ewidentnie główną barierą szybszego wzrostu ilości energii produkowanej ze słońca jest cena podzespołów i długi okres zwrotu z inwestycji.  


Fotowoltaika opłacalność.

Niewątpliwie kwestie finansowe będą dużą motywacją dla przyszłych prosumentów w bieżącym roku. Rok 2021 dla konsumentów energii elektrycznej będzie kojarzyć się z dodatkową opłatą mocową wprowadzoną przez rząd, która wyraźnie wpłynie na wzrost cen energii. z drugiej strony zgodnie z rządowymi zapowiedziami  kontynuowany będzie program dopłat „Mój Prąd”. Odnotować należy, że drugi etap uruchomionego w 2020 roku programu został zakończony przed czasem, a trzeci w ogóle się nie rozpoczął ze względu na brak środków.  Obecnie czekamy na obiecane przez Państwo dopłaty w postaci kolejnej edycji programu, który zgodnie z zapowiedziami ma zostać ogłoszony jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.  Warto też wspomnieć, iż poprzedni rok to spadek cen modułów o około 10%. Szacuje się, że w tym roku czeka nas kolejny spadek o około 15%. Liczymy więc na dalsze obniżenie cen dla instalacji dla gospodarstw domowych ale również dla biznesu.