Darmowy prąd i prawo.


Uwarunkowania prawne eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce reguluje obowiązująca od 1 lipca 2016 roku Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzony system opustów stanowi zachętę dla inwestorów do bieżącej konsumpcji wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej energii elektrycznej.

 


 

Opust, o co tu chodzi?

Zasada opustów sprowadza się do bezgotówkowego rozliczania wyprodukowanej w naszej mini elektrowni energii elektrycznej z zakładem energetycznych.

Nasza elektrownia produkuje energię elektryczną w ciągu dnia. Sytuacją najkorzystniejszą dla naszego portfela jest sytuacja w której całą wyprodukowaną energię zużywany na bieżąco. Niestety rzadko kiedy jest to możliwe bo nie przebywamy w domu przez cały czas. Kiedy produkujemy więcej niż jesteśmy wstanie zużyć nadwyżki energii elektrycznej przesyłamy do sieci, która stanowi dla nas swoisty magazyn energii. Ilość energii wprowadzonej do sieci i pobranej z niej kontroluje licznik energii montowany przez zakład energetyczny. Z magazynu tego, czyli z sieci energetycznej, możemy odebrać przesłaną wcześniej energię w dowolnym momencie na przykład nocą lub w pochmurny dzień, kiedy nasza elektrownia nie pracuje. System opustów sprowadza się do tego, że dla mikroinstalacji do 10 kW, za każdy 1 kW energii wprowadzony do sieci, możemy bezkosztowo odebrać 0,8 kW. Stosunek ten wynosi więc 0,8 dla instalacji do 10 kW i 0,7 dla instalacji od 10 kW do 40 kW.

 


 

Prosument, warto nim być?

Zgodnie ustawą o OZE definicja prosumenta oznacza „odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej”.

Znowelizowana ustawa OZE dopuszcza możliwość bycia prosumentem również przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem jest aby, energia wytworzona w mikroźródle nie była wykorzystywana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
Prosumentowi przysługuje możliwość korzystania z opustów. System rozliczeń dla prosumentów umożliwia odbiór wyprodukowanych nadwyżek energii przesłanych do sieci w okresie do 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego w ramach proporcji zależnej od mocy zainstalowanej w danej instalacji.
Opustowi podlega zarówno energia elektryczna czynna jak i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych.

 


 

Policzmy korzyści.

Aktualnie ceny za energię elektryczną wahają się w okolicach 0,60-0,65 zł za 1 kWh, ale będą one stopniowo wzrastać ze względu na ciągłe dofinansowywanie energetyki węglowej. Natomiast w przypadku instalacji fotowoltaicznej można ten koszt znacznie zredukować, nie przekraczając 0,30 zł za 1 kWh. Inwestycja w panele słoneczne powinna więc zwrócić się po kilku latach.

Statystyczna czteroosobowa rodzina w Polsce zużywa około 3 000 kWh energii elektrycznej. W domach jednorodzinnych jest to ponad 3 500 kWh. Dla naszych przykładowych obliczeń przyjęliśmy więc, że nasza elektrownia słoneczna będzie miała moc 4 kW.
Dane statystyczne pokazują, że na bieżąco zużywa się od 10% do 30 % wyprodukowanej energii PV.

Przeliczmy to teraz na złotówki.

                                         Średnie zużycie energii                  3 500   kWh

                    Energia z instalacji PV o mocy 4 kW                  3 977   kWh

                                      Energia zużyta na bieżaco                   795   kWh

                                        Energia oddana do sieci                  3 182   kWh

            Wnergia pobrana z sieci z opustem 80%                  2 546   kWh

Energia zakupiona w zakładzie energetycznym                     159   kWh

 

W omawianym przypadku za energię zakupioną od zakładu energetycznego w ciągu roku zapłacimy więc około 100 zł.