Baza wiedzy


Ze względu na sposób dysponowania energią elektryczną wyprodukowaną w instalacji PV wyróżniamy dwa rodzaje systemów fotowoltaicznych:

 

 

On-grid

Połączony z publiczną siecią energetyczną zarządzaną przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Instalacje on-grid stanowią najczęściej wybierany system fotowoltaiczny. Zasada działania tego systemu polega na zamianie przez inwerter prądu stałego wygenerowanego z modułów fotowoltaicznych na prąd przemienny o parametrach takich samych jak w sieci elektroenergetycznej. Prąd ten wykorzystywany jest bezpośrednio przez urządzenia domowe. W przypadku niewykorzystania całej wyprodukowanej energii nadmiar jej jest odsprzedawany do sieci energetycznej. System ten wymaga zastosowania licznika dwukierunkowego.

Off-grid

Nie połączony z siecią publiczną, gdzie nadmiar energii wyprodukowany przez system PV gromadzony jest w akumulatorach. System ten nazywany jest również systemem wyspowym. Podobnie jak w systemie on-grid prąd stały generowany przez moduły fotowoltaiczne zamieniany jest przez falownik na prąd zmienny o odpowiednich parametrach, który można wykorzystać w celu zasilenia urządzeń domowych. Różnica pomiędzy tym systemem, a systemem on-grid polega na tym, że nadwyżka energii magazynowana jest w akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania.


Zobacz także: