Baza wiedzy


Więcej energii z instalacji

Wynika to z faktu, że każdy moduł PV ma swój własny tracker MPP, co przekłada się na większy uzysk energii nie tylko dla zacienionych instalacji, ale także dla takich które mają różne płaszczyzny na których zamontowane są moduły, dla instalacji gdzie pojawia się problem zabrudzenia, śniegu, liści, innych czynników.

 

Łatwiejsze i szybsze projektowanie instalacji

Praktycznie każdy dach nadaję się na fotowoltaikę dzięki zastosowania technologii SolarEdge. Instalator nie musi analizować jak ułożyć moduły na dachu, nie musi analizować wpływu zacieniania jednego modułu na cały łańcuch. Po prostu system SolarEdge jest odporny na takie problemy!

 

Monitoring każdego modułu

Daje on instalatorowi pełny obraz instalacji i informację co może być nie tak na instalacji, jeszcze zanim wyjedzie on z biura. Pozwala to na wydajniejsze zażądanie swoimi systemami. Dla klienta końcowego monitoring każdego modułu to większe przejrzystość raz pewność,
że wszystkie komponenty działają poprawienie.
                                   Dostęp do bezpłatnego systemu monitoringu zapewnia pełny wgląd w pracę całego systemu PV. Konserwacja nowej generacji
                                   z monitorowaniem poszczególnych paneli i inteligentnym systemem ostrzegania.

 

 

Większe bezpieczeństwo

Dzięki technologii Safe DC zintegrowanej we wszystkich urządzeniach SolarEdge. Daje to większe bezpieczeństwo dla osób posiadających taki system, dla instalatora oraz dla ekip straży pożarnej w sytuacji awaryjnej. Większe bezpieczeństwo jest zapewnione poprzez obniżenie napięcia w łańcuchach do poziomu poniżej 50V. W standardowych systemach napięcie te mimo wyłączenia falownika zostaje na poziomie
                                  500-800V. 
 

 

Niższe koszty utrzymania

Dzięki lepszemu monitoringowi przez zastosowanie w modułach smart optymalizatora mocy, które połączone są z każdym jednym modułem PV możemy dokładnie monitorować wartość prądu, napięcia i uzysków energii z każdego pojedynczego modułu PV.
To przekłada się na szybsze reagowanie w sytuacjach awaryjnych i zmniejszenie czasu usunięcia potencjalnych awarii.


Zobacz także: