Baza wiedzy


Elektrownia fotowoltaiczna (Instalacja PV) jest zespołem urządzeń za pomocą których produkowana jest energia elektryczna przekształcana z energii promieniowania słonecznego. Instalacja PV zbudowana jest z kilku zasadniczych elementów.

Moduły fotowoltaiczne (panele fotowoltaiczne) w których następuje konwersja promieniowania słonecznego na prąd stały montuje się w dobrze nasłonecznionym miejscu najlepiej na południowej części dachu lub przy budynku również od południowej strony. Moduły fotowoltaiczne połączone są ze sobą specjalnymi kablami tworząc razem generator fotowoltaiczny.

Inwerter (Falownik) w którym następuje konwersja prądu stałego z generatora fotowoltaicznego na prąd przemienny o parametrach takich samych jak prąd w sieci. Prąd z falownika w pierwszej kolejności płynie do budynku i zasila pracujące w nim urządzenia. Jeżeli moc dostarczana z falownika jest wyższa od mocy jaką aktualnie wykorzystują urządzenia pracujące w budynku nadmiar energii oddawany jest do sieci. Współpraca falownika z siecią odbywa się bezobsługowo i nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń.

Licznik energii elektrycznej, który posiada każdy budynek wykorzystywany jest także do zliczania ilość energii wprowadzonej do sieci z instalacji fotowoltaicznej. Licznik dotychczas zamontowany u odbiorcy  jest wymieniany na koszt zakładu energetycznego na nowy licznik dwukierunkowy, który będzie mierzył zarówno energię oddaną do sieci jak i tę z sieci pobraną. Jeżeli w budynku znajduje się już nowy licznik energii posiadający taką funkcjonalność zakład energetyczny dokona jedynie jego parametryzacji.


Zobacz także: